Humán szolgáltatások fejlesztése a forrói térségben

Az EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű Európai Uniós projekt keretében 199 949 248 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el Forró Község Önkormányzata konzorciumban Alsóvadász Község, Baktakék Község, Csobád Község, Ináncs Község, Léh Község, Litka Község Önkormányzatával, valamint a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiemelt célja a kihasználatlan társadalmi erőforrások bevonása a társadalom fenntartásába, vagyis a gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása, a tartós szegénységben élők felzárkóztatása, valamint a periférikus élethelyzetek megszüntetése. A fenti célok elérése érdekében a Széchenyi 2020 program keretében felhívás került közzétételre, melyen Forró Község Önkormányzata konzorciumi partnereivel együtt sikeresen pályázott. A projekt 2018. január 1-jén vette kezdetét. Az Európai Uniós támogatás segítségével megvalósul a településeken lévő humán közszolgáltatásokban jelentkező szakemberhiány enyhítése, a hátrányos helyzetű csoportok felkészítése a foglalkoztathatóságra, a települések megtartó képességének erősítése, az egészségtudatosság növelése. A projekt során főként a bármely okból hátrányos - és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosított a széles körű lehetőség a képességeik és értékeik feltárására, átadására, megértő közösségbe tartozásra. A két éves időtartam alatt többek között megvalósul a szakemberek foglalkoztatása, képzése a szükséges ágazatokban, szakmai és szakmaközi workshopok, fórumbeszélgetések szervezése a projekt megvalósítás alatt A hátrányos helyzetű aktív korúak foglalkoztathatóságának kialakítása, erősítés, a munkaszocializációt segítő képzések biztosítása (Csapatdinamikai képzés a leendő munkavállalók számára), valamint a csapatdinamikai képzés révén az együttműködési kompetencia fejlesztése a megvalósítás alatt álló projekt fontos elemei. A pályázat egyik célja a munkaadók aktivizálása állásbörzék szervezésével, ahol képzés keretében szemléletformáló és antidiszkriminációs készségek fejlesztése is történik a munkavállalók befogadásának céljával. A pályázat keretében megrendezésre kerülő Munkába menet előadás sorozat az önálló életvitelre és az álláskeresésre való felkészítésben segít a pályázatban résztvevő településen élők számára. Mentorok foglalkoztatása a teljes projekt ideje alatt, a szükséges érzékenyítő képzések lebonyolításával Megvalósul egy roma integrációs program kidolgozása annak érdekében, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vételével a hátrányos helyzetű és leszakadó közösségek is bevonásra kerülhessenek a munkaerő-piacra. A helyi közösségek erősítése közösségszervező bevonásával kerül megvalósításra. A közösségi terek kihasználtságának fokozása érdekében közösségi napok kerülnek szervezésre. A NEET fiatalok bevonása érdekében ifjúsági internet pont kerül kialakításra minden településen 2-2 munkaállomással. Az aktív tevékenység érdekében a pontokon online elérhető közösségfejlesztő program kerül fejlesztésre, melynek keretében kompetenciafejlesztésre, egyéb oktatásra is sort kerül. A közösség egészségfejlesztése több területen kerül támogatásra: egészségnapok az egészséges táplálkozás, szűrések lebonyolítására; sportnapok az aktív, testmozgásban gazdag életmód elterjesztése érdekében, valamint életviteli tanácsadások keretében. A szenvedélybetegségek megelőzése, kezelése érdekében Szenvedélyek rabjai tanácsadás válik biztosította a lakosság számára (tematikus előadásokkal tarkítva a dohányzás, alkohol és drogok egészség- és közösségromboló hatásainak bemutatásával). Továbbá a fiatalok számára osztályfőnöki órák keretében, iskolai színtéren is megkezdjük a megelőző folyamatokat. Édesanyák számára került kidolgozása a Baba-mama klub, mely rendszeres jelleggel nyújt életviteli és egészségügyi tanácsadást az anyukák számára. A térségi életminőség, vidék megtartó szerepének erősítése is nagy hangsúlyt kapott a pályázat kidolgozásában, ennek érdekében a településeken a helyi hagyományokra épülő falu/városi napok kerülnek lebonyolításra
A megvalósítás során alapvető cél, hogy a projekttel érintett területek lakossága számára innovatív szolgáltatások váljanak hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott programokkal. A pályázat időtartama során cél és feladat, hogy Forrón és a környező településeken csökkenjenek a generációkon átöröklődő hátrányok, növekedjenek a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyei, fejlődjenek az ezeket a célokat szolgáló szolgáltatások, mely hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Pályázó neve (konzorciumi vezető) FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a forrói térségben
Szerződés száma EFOP-1.5.3-16-2017-00046

Támogatás összege (Ft) 199 949 248
Támogatás mértéke (%) 100
A projekt megvalósításának kezdete 2018.04.06.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2020.06.30.

További információ kérhető:
Forró Község Önkormányzata
Telefonszám:46/587-288
E-mail: forroph@skylan.hu

  Pályázat Kázsmárk
   
  Választás
  Képek
© 2003-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.